Jak nie NAŁ to kiedy?
Środowisko

W Nestlé Waters dbamy o środowisko na całym świecie. JAK?

 • Do 2025 roku zobowiązujemy się do ograniczenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych aż o 1/3.
 • Do tego czasu 50% PET w naszych butelkach będzie pochodziło z recyklingu.
 • Do 2030 roku zamierzamy odzyskiwać tyle samo butelek, ile wprowadzamy na rynek.

Aktywnie działamy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. JAK?

 • Monitorujemy, ile wody zużywamy w naszych zakładach, i stale dążymy do tego, by nią jak najlepiej zarządzać.
 • Współpracujemy z właścicielami gruntów, firmami z sektora logistycznego i recyklingu, rolnikami i lokalnymi władzami, by razem chronić zasoby wody.
 • Regularnie wspieramy regenerację lokalnych obiegów wodnych wokół naszych rozlewni na całym świecie.

Chcemy osiągnąć pozytywny wpływ na zasoby wody – tak, by od 2025 r. do natury wracało więcej wody, niż jest przez nas pobierane. Nasze globalne zobowiązania obejmują takie działania jak: zapobieganie zanieczyszczeniom, wykorzystywanie wód deszczowych, ulepszanie irygacji gleby, a także projekty odzysku czy programy oszczędnościowe. W tak ważnym dla nas Nałęczowie stale poprawiamy jakość wód powierzchniowych na całym terenie gminy.

alt

Aktywność NAŁ w tym obszarze gospodarki wodnej nie pozostaje bez odzewu. Nasza nałęczowska rozlewnia jako pierwsza fabryka w Polsce może pochwalić się globalnym, prestiżowym certyfikatem Alliance for Water Stewardship (AWS), który przyznawany jest zakładom współpracującym z lokalnymi społecznościami, by razem w odpowiedzialny sposób zarządzać zasobami wody.

Dbamy o ilość i jakość zasobów wody w środowisku tam, gdzie znajdują się nasze fabryki. Nasze działania z roku na rok są coraz bardziej intensywne – w końcu woda to nasze kluczowe dobro, a drugiej szansy nie dostaniemy.

Dlaczego Jak nie NAŁ, to kiedy?

Naszym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2025 roku. JAK chcemy tego dokonać?

 • Wszystkie nasze zakłady w Polsce (w tym zakład produkujący Nałęczowiankę w Nałęczowie) korzystają z odnawialnej energii elektrycznej.
 • Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, skutecznie ograniczające emisję CO2.
 • Wymieniamy oświetlenie w zakładzie na bardziej energooszczędne - LED.

Poświęcamy wiele uwagi wspieraniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Sami coraz skuteczniej ograniczamy zużycie energii całkowitej - w Nałęczowie udało nam się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 24% w ciągu 5 lat!

Istotnym elementem naszej branży jest transport i logistyka, dlatego również w tej sferze prowadzimy działania z zakresu ochrony środowiska.

 • Maksymalizujemy wykorzystanie samochodów z bardziej przyjaznymi środowisku klasami emisji spalin.
 • We współpracy z innymi firmami i klientami tworzymy kółka transportowe, by samochody nie jeździły bez ładunku.
 • Korzystamy z lekkich naczep, dzięki czemu możemy przewozić więcej ton towaru mniejszą liczbą transportów.

Korzystamy z energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych!