Jak nie NAŁ to kiedy?
Społeczność

Społeczność

Walka ze zmianami klimatycznymi to z jednej strony globalne przedsięwzięcia, a z drugiej strony aktywności o charakterze lokalnym.

Każdego dnia pamiętamy o tym, że obydwie te sfery mogą działać skutecznie jedynie dzięki współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się.

Chcąc być dobrym sąsiadem, NAŁ dba o bezpieczeństwo ekologiczne w regionie, w którym butelkowane są nasze wody, i aktywnie wspiera Nałęczów. JAK?

  • Angażujemy się w życie lokalnej społeczności

    Wspólna korzyść i radość z odpowiedniej ilości i najlepszej jakości lokalnych zasobów wodnych są dla nas kluczowe. Dlatego razem z władzami oraz lokalną społecznością angażujemy się w liczne współprace i inwestycje, takie jak np. budowa kanalizacji sanitarnej, likwidacja rur azbestowych, renowacja studni czy oczyszczanie rzek. Regularnie dbamy o nawodnienie mieszkańców podczas wielu wydarzeń w okolicach Nałęczowa.

  • Kształtujemy odpowiedzialne postawy

    Służy nam w tym otwarty dialog, który prowadzimy z lokalną społecznością. Dzięki temu wytworzone zostało wspólne poczucie odpowiedzialności i troski o lokalne zasoby i dobro przyrody. W ramach naszych aktywności współfinansujemy energooszczędne lampy fotowoltaiczne i kosze do sortowania odpadów. Wraz z mieszkańcami (bardzo często także najmłodszymi) regularnie przeprowadzamy akcje sprzątania środowiska naturalnego i sadzenia drzew. Stworzyliśmy też edukacyjną ekspozycję na terenie parku w Nałęczowie, gdzie pokazujemy, jak oszczędzać wodę i dlaczego warto segregować odpady.

  • Propagujemy zdrowy styl życia

    Sport to zdrowie! Zależy nam na tym, aby aktywny tryb spędzania wolnego czasu był popularyzowany wśród zarówno  młodszych, jak i starszych mieszkańców. Stale zachęcamy więc do aktywności fizycznej. JAK? Jesteśmy partnerem lokalnych klubów sportowych (m.in. Cisy Nałęczów). Bierzemy także aktywny udział w przedsięwzięciach służących dostępności sportu dla szerokiego grona odbiorców – pomogliśmy m.in. w budowie siłowni plenerowej przy Parku Zdrojowym w Nałęczowie.

alt

Dzięki wspieraniu lokalnej społeczności mamy możliwość realnego wpływu na kondycję ekologiczną najbliższej okolicy i całej planety. Jak nie NAŁ, to kiedy!